Information

14 FEBRUARI 2005. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de acute geneeskunde, alsook van de stagemeesters en stagediensten in deze disciplines

Informations supplémentaires

Type de document: 
Wetgeving
Profession: 
Artsen-specialisten
Thématique: 
Erkenningscriteria, Stagemeester
Mots-clés: 
urgentiegeneeskunde, acute geneeskunde, stagemeester